Stále platí, že po prekonaní COVID-19 nemáte zaručenú stopercentnú ochranu na dlhé obdobie, aj keď platí, že u podstatnej časti pacientov bude postinfekčná imunita.

Vy pracujete na pracovisku pre zriedkavé choroby. Do akej miery sú ohrození pacienti s týmito ochoreniami?

Vzhľadom na to, že medzi zriedkavé choroby patrí asi šesťtisíc rôznych jednotiek, je to vysoko individuálne a závisí to od typu ochorenia, od jeho mechanizmu, závažnosti, pridružených komplikácií, stupňa klinickej kompenzácie a podobne. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pacienti s ťažkými poruchami imunity nemajú vyššie riziko komplikovaného priebehu, paradoxne, lebo u nich tá zápalová odpoveď často nie je taká efektívna, čo ich chráni pred treťou hyperinflamačnou fázou covidu.


A čo napríklad pacienti s hereditárnym angioedémom, teda vrodenou poruchou imunity?

Hereditárny angioedém síce patrí medzi vrodené poruchy imunity a má svoje špecifické postavenie, ale u týchto pacientov nepozorujeme zvýšené riziko infekčných ochorení. Nemajú ani vyššie riziko covidu, ale ak ho dostanú a vieme, že je to dominantný respiračný infekt, môže u nich viesť k provokácii záchvatov v oblasti dýchacích ciest. Určite preto odporúčam týchto pacientov očkovať, samozrejme, nie počas akútneho záchvatu angioedému. A pevne verím, že budú očkovaní v prvých líniách, aby sme ich chránili pred hrtanovým záchvatom alebo dokonca zadusením.


Spomínali ste, že ľudia, ktorí prekonali COVID-19, majú istý čas určitú hladinu protilátok. Nestačilo by týchto ľudí zaočkovať len jednou dávkou?

Stále platí, že po prekonaní COVID-19 nemáte zaručenú stopercentnú ochranu na dlhé obdobie, aj keď platí, že u podstatnej časti pacientov bude postinfekčná imunita. Ochrana bude opäť závisieť od toho, aký rozsah genetických zmien budú prinášať nové genetické varianty vírusu. Ale zatiaľ platí pravidlo, že ak pacient prekonal COVID-19, mal by na zabezpečenie plnej ochrany byť očkovaný plnou očkovacou schémou konkrétnej vakcíny. Postupne sa objavujú správy, že u pacientov po prekonaní COVID-19 je imunitná odpoveď po očkovaní dynamickejšia, výraznejšia, dosahujú vyššie hodnoty protilátok, čo môže mať viaceré pozitívne dosahy. Zároveň sa môžu u nich častejšie vyskytnúť niektoré vedľajšie príhody, ako horúčka, prechodná únava, bolesti svalov, ktoré sú však prechodné a odznievajú pomerne rýchlo. Niektoré práce naznačujú, že u pacientov, ktorí prekonali COVID-19, bude možno pri niektorých typoch vakcín stačiť len jedna dávka, ale zatiaľ takéto odporúčania oficiálne nie sú. (kl)