Liečba pacientov s HAE na Slovensku vychádza z medzinárodných štandardov. V rámci špecializovaných Centier pre HAE (Martin, Bratislava) sa pacientom poskytuje adekvátna liečba, rovnako ako v zahraničí.

Odporúčanie: Všetky informácie týkajúce sa diagnostiky a spracovania vhodného liečebného plánu je vždy potrebné konzultovať so svojím lekárom. V prípade už diagnostikovaného ochorenia nezabudnite informovať svojho lekára o závažnosti a frekvencii záchvatov a ich vplyve na váš život.

Liečba akútnych záchvatov

Obrázok akútnych záchvatov

Liečba akútnych záchvatov sa označuje aj ako tzv. rescue, záchranná liečba. V praxi sú pri liečbe akútnych záchvatov využívané viaceré druhy liekov, ktoré si môže aplikovať sám pacient (podkožne) alebo mu liek podáva zdravotnícky pracovník (všeobecný lekár, záchranná lekárska služba, prípadne lekár v centre pre HAE) vnútrožilovo. Lieky by sa mali podať čo najskôr od začiatku záchvatu.

Aj preto musí mať každý pacient k dispozícii dostatočné množstvo záchranného lieku, ktorý mu pomôže pri zvládnutí aspoň dvoch záchvatov. Dávkovanie liekov závisí od konkrétneho typu a jeho množstvo môže byť závislé od hmotnosti pacienta.

Odporúčanie: Všetky informácie týkajúce sa diagnostiky a spracovania vhodného liečebného plánu je vždy potrebné konzultovať so svojím lekárom. V prípade už diagnostikovaného ochorenia nezabudnite informovať svojho lekára o závažnosti a frekvencii záchvatov a ich vplyve na váš život.

Krátkodobá prevencia

Vzhľadom na skutočnosť, že spustenie záchvatov môžu vyvolať aj bežné vyšetrenia u lekára (napr. stomatologické ošetrenie, endoskopické vyšetrenie atď.), ale aj stres či menštruácia, je nevyhnutné ich eliminovať a predchádzať im preventívnym podaním účinných liekov.

Obrázok krátkodobej prevencie

Dlhodobá prevencia

Obrázok dlhodobej prevencie

Ochorenie HAE je dedičné a nevyliečiteľné. Znamená to, že pacienti sa musia naučiť žiť a bojovať s ochorením a jeho príznakmi z dlhodobého pohľadu. Dlhodobá prevencia je preto určená najmä pre pacientov, u ktorých nie je možné dosiahnuť dostatočnú kontrolu nad ochorením.

Ide o pacientov, ktorí bojujú s vysokou frekvenciou záchvatov, vyskytuje sa u nich opuch hrtana alebo má HAE výrazne negatívny vplyv na kvalitu ich života. Lekár stav a nastavenú liečbu u týchto pacientov pravidelne analyzuje a prehodnocuje.

Odporúčanie: Všetky informácie týkajúce sa diagnostiky a spracovania vhodného liečebného plánu je vždy potrebné konzultovať so svojím lekárom. V prípade už diagnostikovaného ochorenia nezabudnite informovať svojho lekára o závažnosti a frekvencii záchvatov a ich vplyve na váš život.